Průběžné prstové automaty

Průběžné prstové automaty

Pásové myčky musí umýt velké množství nádobí během krátké doby. Velmi důležitý je přitom vyvážený
poměr mezi nároky na místo a hospodárnosti stroje. HOBART má pro tuto situaci a všechny specifické
praktické požadavky na pásové myčky vhodné řešení s inovativní a jedinečnou organizací mytí twinLINE.

Patentovaná organizace mytí twinLINE umožňuje uživateli současně s mytím běžného nádobí paralelní mytí táců na zvláštním transportním pásu, aniž by vznikla zvýšená potřeba místa. Toto inovativní řešení urychluje průběh práce a současně zvyšuje kapacitu stroje. Pro ulehčení práce obslužného personálu jsou tácy v prostoru výstupu stroje automaticky a komfortně stohovány. Volitelná organizace mytí twinLINE dosahuje úspory času až 30 % a snižuje tím současně provozní náklady. Hospodárnost a efektivita jdou u twinLINE ruku v ruce se zvýšenou úrovní kvality.

Bonusy průběžných prstových automatů

maximální efektivita a perfektní organizace

systém úspory energií a detergentů

systém PERMANENT-CLEAN pro dokonalé odstranění nečistot

intuitivní ovládání s možností perfektní kontroly všech provozních funkcí