Boram Hospital PNG

Boram Hospital, Wewak, Papua Nová Guinea

Nikoliv naše první zahraniční, ale rozhodně nejvzdálenější instalace - kuchyň pro novou nemocnici ve městě Wewak, na Papui Nové Guinei.

Velká výzva, zajímavá zkušenost, několikrát nutnost improvizovat. Výsledek odpovídá přesně požadavkům investora.