Zásady ochrany osobních údajů

Společnost GAMA HOLDING Praha a.s., se sídlem Jesenice, Budějovická 220, PSČ 25242, IČO: 26467259 (dále také jen „Společnost“), jakožto provozovatel webových stránek www.gamaholding.cz (dále jen „webové stránky“), tímto jako správce osobních údajů informuje o zásadách ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Prostřednictvím webových stránek může mohou být shromažďovány některé osobní údaje, a to zejména:

a) identifikační údaje (jméno a příjmení)
b) kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Webové stránky nepoužívají žádné cookies ani jiné nástroje sledování či shromažďování osobních údajů. Shromažďují se pouze údaje, které uživatel webových stránek sám výslovně uvede (např. formulář objednávka servisu).

Účel zpracování

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.

Shromážděné osobní údaje Společnost zpracovává pro své účely, kdy může využít dalších subdodavatelů, avšak pouze vždy za stanoveným či přepokládaným účelem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, případně služby související s předmětem činnosti Společnosti (oprava a servis, dodání dílu apod.).

V případě Vašeho výslovného souhlasu, mohou být Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa využity také k zasílání elektronických marketingových sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu: obchod@gamaholding.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro plnění služeb Společnosti, případně plnění jiných právních povinností, které jsou pro Společnost závazné; jinak na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněnou osobou.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovány, má následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna tato práva můžou být ve vztahu vůči Společnosti uplatněna prostřednictvím e-mailové adresy info@gamaholding.cz.

V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti může žadatel podat stížnost dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018