PROJEKTOVÁNÍ V OBORU GASTRO

Nabídka služeb v oblasti projektování gastronomie je poměrně široká, ale dobrá spolupráce vždy závisí na vzájemné chuti komunikovat. V základní nabídce tedy je:

  • zpracování veškerých gastroprojektů „na klíč“
  • poradenská a konzultační činnost v oblasti gastronomie
  • poskytování technické dokumentace
  • vykonávání autorského dozoru
  • řešení HACCP
  • zpracování podkladů pro výběr dodavatele kuchyňské technologie
  • posudky na stávající kuchyňské technologie 

Neméně důležitým faktorem všech výše uvedených služeb je i jejich příznivá cena, která však nemá vliv na kvalitu a rychlost provedení.